doc. Juraj Letenay

Letenay

Vzdelanie:
1998 – docent, odbor divadelné umenie a veda, DF VŠMU
1977 – 1981 VŠMU, Bratislava – Katedra tanečnej tvorby, odbor pedagogika tanca
1974 – 1977 Gymnázium Metodova, Bratislava

Prax:
1988 – dodnes DF VŠMU, Katedra herectva (vedie tvorivé semináre a cvičenia v predmetoch javiskový pohyb, tanec)
2011 – 2014 prodekan DF VŠMU
2003 – 2010 dekan DF VŠMU
1996 – 2002 prodekan DF VŠMU
1990 – 1996 tajomník Katedry herectva
1985 – 1988 externý pedagóg DF VŠMU, Katedra herectva
1982 – 1988 člen baletu Novej scény v Bratislave
1983 – 1985 pedagóg baletu Novej scény

Koncepcia výkonu dekanskej funkcie