Iveta Veselovská (bakalárske, magisterské štúdium)
e-mail: veselovska@vsmu.sk

Adriana Dvořáková (doktorandské, doplňujúce pedagogické štúdium)
e-mail: dvorakova@vsmu.sk

tel: +421 2 59 30 35 24

Úradné hodiny

Pondelok09.00 – 11.30
Utorok13.30 – 15.30
Streda09.00 – 11.30
Štvrtok09.30 – 11.30
Piatoknestránkový deň