Telefónny zoznam Divadelnej fakulty VŠMU

Číslo
dverí
Divadelná fakulta VŠMU, Zochova 102/593 03
+ klapka
308Dekandoc. Juraj Letenay508
310Sekretariát dekanaLívia Valábeková (fax: +421 2 59303516)516
312Prodekanka pre študijnú činnosťdoc. Barbora Krajč Zamišková, ArtD.549
303Prodekanka pre umeleckú, výskumnú činnosť a rozvojdoc. Zdenka Pašuthová, ArtD. – poverená vedením KDŠ539
312Prodekan pre zahraničnú činnosťMgr. art. Michal Režný, ArtD.549
305Tajomník fakultyIng. Blanka Páleníková545
307Študijné oddelenieIveta Veselovská
Adriana Dvořáková
524
301Katedra herectva

Projektová manažérka

Mgr. art. Michal Vajdička – vedúci

Mgr. art. Petra Mária Lančaričová

 521
302Katedra réžie
a dramaturgie
 

prof. Roman Polák – vedúci

prof. Ľubomír Vajdička
prof. Peter Pavlac,
doc. Ján Štrbák,
Mgr. Miroslav  Dacho, ArtD. – tajomník

598
313Katedra divadelného manažmentudoc. Svetlana Waradzinová – vedúca
MSc. Beáta Seberínyová
503
314Katedra divadelného manažmentuMgr. art. Zuzana Mrvová, PhD. – tajomníčka510
319Katedra divadelných štúdiíMgr. art. Martina Mašlárová

Mgr. art. Dáša Čiripová

550
318Katedra divadelných štúdiídoc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.
prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD.
540
316Katedra divadelných štúdiíprof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.
prof. PhDr. Jana Wild, PhD.
596
95Katedra bábkarskej tvorbyprof. Ján Uličiansky526
88Katedra bábkarskej tvorby505
87Katedra bábkarskej tvorbyprof. Ida Hledíková, PhD. – vedúca506
DF VŠMU, Svoradova 4
Vrátnica DF VŠMU – Divadlo Lab*500
2.21Divadelné štúdio DF VŠMU/Divadlo Lab*Božena Lackovičová – vedúca501
4.14Katedra scénografiedoc. Milan Rašla, Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD.555
4.15Katedra scénografie prof. Peter Čanecký – vedúci, prof. Jozef Ciller, Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.554
4.13Katedra scénografie PhDr. Tomáš Surý, ArtD.556
3.17Kabinet557
2.17Kabinet558
2.14Divadelné štúdio DF VŠMU – svetelná a zvuková réžiaMichal Čamaj, Jozef Hnízdik, Anna Ďurišíková, Igor Iliť504
2.22Divadelné štúdio DF VŠMU – krajčovňaĽudmila Valná502
Javisková technikaDaniel Ornyi, Ivan Hrúz531