Výročná správa DF VŠMU za rok 2010
Výročná správa DF VŠMU za rok 2011
Výročná správa DF VŠMU za rok 2012
Výročná správa DF VŠMU za rok 2013
Výročná správa DF VŠMU za rok 2014
Výročná správa DF VŠMU za rok 2015 
Výročná správa DF VŠMU za rok 2016 
Výročná správa DF VŠMU za rok 2017
Výročná správa DF VŠMU za rok 2018