Výročná správa DF VŠMU za rok 2010
Výročná správa DF VŠMU za rok 2011
Výročná správa DF VŠMU za rok 2012
Výročná správa DF VŠMU za rok 2013
Výročná správa DF VŠMU za rok 2014
Výročná správa DF VŠMU za rok 2015 

Výročná správa DF VŠMU za rok 2016 

Príloha č. 1 k VS za r. 2016 Ocenenia študentov DF VŠMU
Príloha č. 2 k VS za r. 2016 Prehľad zmien predpisov DF VŠMU
Príloha č. 3 k VS za r. 2016 Informácie o premiérach divadelných predstavení DF VŠMU
Príloha č. 4 k VS za r. 2016 CREUČ DF VŠMU
Príloha č. 5 k VS za r. 2016 Súpis činnosti pedagógov a doktorandov DF VŠMU