2018/2019

Image result for Ján šimko phd

 

Zmeny na KDŠ 

Do kolektívu pedagógov katedry pribudol divadelník Ján Šimko PhD. Vo svojej činnosti na VŠMU pokračuje už ako postdoktorandka Mgr. art. Nora Nagyová, PhD., ktorá bude pôsobiť na Katedre scénografie a na KDŠ.

 

 

 

 

 

 

Zápisy KDŠ

sa uskutočnia dňa 11. 9. 2018, podľa harmonogramu študijného oddelenia. Zápisy doktorandov budú 7. 9. 2018. Možnosť náhradného zápisu je 14. 9. 2018.

 

 

2017/2018

Zápisy KDŠ

sa uskutočnia dňa 11. 9. 2017, podľa harmonogramu študijného oddelenia.

 

 

Zmeny na KDŠ

V akademickom roku 2017/2018 ukončili svoje pôsobenie na KDŠ naši dlhoroční kolegovia prof. PhDr. Zuzana Bakošová Hlavenková, CSc. a prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. Ďakujeme im za dlhoročnú spoluprácu a tešíme sa na príležitostné stretnutia pri ďalších vedeckých, umeleckých i akademických podujatiach.