16298517_10211935921457405_3397599719594537457_nfotilRadovan (10 of 12)3fccb748172779.5890be3e445b2

 

Vitajte  na Katedre bábkarskej  tvorby

Cieľom   štúdia   je   vzdelávať   mladých   tvorcov   v   oblasti   scénického   umenia ,  skúmajúceho vzťah človek – herec  a  neživý objekt – bábka. Okrem  osvojenia si základných bábkarských techník a postupov a   zoznámenia  sa   s   históriou   bábkového  divadla  v  domácom  aj   svetovom   kontexte, orientujeme sa  aj   na  alternatívne  formy  divadelnej  tvorby  –  autorské   divadlo ,  pantomíma, divadlo v   nedivadelnom  prostredí,  fyzické   divadlo,   štylizované   a   výtvarné  divadlo.   Rozvíjame špecifiká jednotlivých modulov – bábkoherectvo, bábkarská dramaturgia a réžia, bábkarská scénografia a technológia, ale zároveň  kladieme  dôraz aj  na kolektívnu tvorbu, pri ktorej  dochádza k vzájomnému prelínaniu  sa,  miešaniu  a  prestupovaniu  jednotlivých   profesií.  Podporujeme kreativitu  a   hľadanie nových umeleckých foriem –  nového divadelného jazyka. Pohybujeme  sa  na území  divadla bábkového, objektového,  znakového,  ale  aj   postdramatického  a fyzického –  v priestore  otvorenom   pre  aktuálne témy  a  autentické  zážitky.

 

  ????????????????????????????????????_DSC4675VSMU004 (1) - kópia

 

 

 

 

 

 

facebook_icon