Pedagógovia a vedeckí pracovníci:

prof. PhDr. Božena Čahojová, PhD.

Mgr. Dáša Čiripová, PhD.

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. (profil)

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD.

Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.

doc. Zdenka Pašuthová, ArtD. (profil)

prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc.

Mgr. Ján Šimko, PhD.

prof. PhDr. Jana Wild, PhD. (profil)

 

Doktorandi (interní):

Mgr. art. Martina Mašlárová

Mgr. art. Denis Farkaš

Mgr. art. Katarína Cvečková

Mgr. art. Miloslav Juráni