Kontakt
Meno a PriezviskoPracovisko/FunkciaE-mailTelefónne číslo
VrátnikVrátnica02 5930 3500
Mgr. art. Marián Amsler ArtD.Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistentamsler@vsmu.sk
MgA. Katarína AulitisováKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkadivadlopiki@gmail.com02 5930 3505
Mgr. art. Rastislav Ballek ArtD.Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistentrastislav.ballek@gmail.com
doc. Mgr. Štefan BučkoKatedra Herectva/ docentbucko@vsmu.sk
Ing. Adriena Bučková Bartošová ArtD.Katedra Herectva/ odborná asistentkaadrienkab@gmail.com
prof. prof. PhDr. Božena Čahojová PhD.Katedra divadelných štúdií/ profesorkacahojova@vsmu.sk02 5930 3540
Michal ČamajDivadlo Lab/ zvukár02 59303 504
prof. Mgr. Peter ČaneckýKatedra scénografie/ vedúci katedrycanecky@vsmu.sk02 5930 3555
doc. PhDr. Helena Čertíková .Katedra bábkarskej tvorby/ docentkacertikova@vsmu.sk02 5930 3505
prof. Mgr. Jozef CillerKatedra scénografie/ odborný asistentciller@vsmu.sk02 5930 3555
Mgr. art. Dáša ČiripováKatedra divadelných štúdií/ odborná asistentka02 5930 3550
MgA. Peter ČisárikKatedra bábkarskej tvorby/ odborný asistentcisarik@vsmu.sk02 5930 3505
Mgr. Miroslav Dacho ArtD.Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent/ tajomník katedrydacho@vsmu.sk02 5930 3598
Mgr. art. Martin DúbravayKatedra bábkarskej tvorby/ odbornný asistentdubravay@me.com02 5930 3505
Adriana DvořákováDekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentkadvorakova@vsmu.sk02 5930 3524
Mgr. art. Denis FarkašKatedra divadelného manažmentu/ interný doktorandfarkas@vsmu.sk02 5930 3503
Mgr. Eva FarkašováKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentka02 5930 3505
Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD.Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčkavladislavafekete.vsmu@gmail.com02 5930 3550
doc. Ing. Viliam GruskaKatedra scénografie/ vedecký pracovník
Martin HegedũsDivadlo Lab/ osvetlovač02 59303 504
prof. Mgr. Ida Hledíková PhD.Katedra bábkarskej tvorby/ vedúca katedryhledikova@vsmu.sk02 5930 3506
Ivan HrúzDivadlo Lab/ javiskový technik02 59303 531
Igor IliťDivadlo Lab/ osvetlovač
Mgr. art. Jana Javorská ArtD.Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentkajavorska@vsmu.sk02 5930 3510
Ing. Zuzana Joniaková PhD.Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentkajoniakova@vsmu.sk
Mgr. art. Mária KecskésováKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkakecskesova@vsmu.sk02 5930 3505
doc. Mgr. art. Ján KocmanKatedra scénografie/ docentjankocman@vsmu.sk02 5930 3549
Mgr. art. Ľuboš KostelnýKatedra Herectva/ odborný asistentlubos.kostelny@gmail.com
doc. Mgr. art. Barbora Krajč Zamišková ArtD.Katedra bábkarskej tvorby/ docentkazamiskova@vsmu.sk02 5930 3539
Božena LackovičováDivadlo Lab/ vedúca divadlalackovicova@vsmu.sk02 5930 3501
doc. Mgr. art. Juraj LetenayKatedra Herectva/ dekanletenay@vsmu.sk
doc. doc. PhDr. Nadežda Lindovská PhD.Katedra divadelných štúdií/ docentkalindovska@vsmu.sk02 5930 3540
doc. Mgr. Elena LindtnerováKatedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Ivica Liszkayová PhD.Katedra bábkarskej tvorby/ vedecká pracovníčkaliszkayova@vsmu.sk02 5930 3505
Ing.arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD.Katedra scénografie/ odborný asistent02 5930 3556
Mgr. art. Ľudmila MachatsováKatedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. art. Ivana Macková ArtD.Katedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkaivaamackova@gmail.com.02 5930 3505
Mgr. art. Marek Majeský ArtD.Katedra Herectva/ odborný asistentmajesky@vsmu.sk
Mgr. art. Daniel Majling ArtD.Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistent
Mgr. art. Peter MikulíkKatedra Herectva/ odborný asistentmikulik@vsmu.sk
MgA. Marica MikulováKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkamikulova@vsmu.sk02 5930 3505
Mgr. art. Karol Mišovic PhD.Katedra divadelných štúdií/ vedecká pracovníčkamisovic.vsmu@gmail.com02 5930 3550
doc. PhDr. Jozef MokošKatedra bábkarskej tvorby/ vedecký pracovník02 5930 3505
Mgr. Zuzana Mrvová PhD.Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentkamrvova@vsmu.sk02 5930 3510
prof. Mgr. art. Juraj NvotaKatedra réžie a dramaturgie/ profesorjurajnvota@gmail.com
Mgr.art. Martin Ondriska ArtD.Katedra réžie a dramaturgie/ odborný asistentmartin.ondriska2@gmail.com
Daniel OrnyiDivadlo Lab/ osvetlovač02 59303 531
Ing. Blanka PáleníkováDekanát/ tajomníčka fakultypalenikova@vsmu.sk02 59303 545
doc. Mgr. art. Peter Palik ArtD.Katedra bábkarskej tvorby/ docentpalik@vsmu.sk02 5930 3505
doc. doc. Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD.Katedra divadelných štúdií/ poverená vedením katedrypasuthova@vsmu.sk02 5930 3539
Mgr. art. Táňa PauhofováKatedra Herectva/ odborná asistentkatania_pauhof@yahoo.com
prof. Mgr. art. Peter PavlacKatedra réžie a dramaturgie/ profesorpavlac@vsmu.sk02 5930 3598
Ing. arch. Markéta PlacháKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkamarketaplacha@gmail.com02 5930 3505
prof. Mgr. art. Roman PolákKatedra réžie a dramaturgie/ profesor / vedúci katedrypolak@vsmu.sk
Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.Katedra scénografie/ odborný asistentjan@ptacin.com02 5930 3556
doc. akad. mal. Milan RašlaKatedra scénografie/ odborný asistent/ tajomníkrasla@vsmu.sk02 5930 3554
Mgr. art. Michal Režný ArtD.Katedra Herectva/ odborný asistent/ tajomník katedrymichal.vsmu@gmail.com02 5930 3521
Mgr. art. Janka RychláKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkarychla.janka@gmail.com  02 5930 3505
Mgr. art. Katarína Šafaříková ArtD.Katedra Herectva/ odborná asistentka
Mgr. Kristian SeidmanKatedra Herectva/ odborný asistentseidmann@vsmu.sk
PhDr. Soňa Šimková PhD.Katedra divadelných štúdií/ odborná asistentkasimkova@vsmu.sk02 5930 3596
Mgr. art. Peter ŠimunKatedra Herectva/ odborný asistentsimun@vsmu.sk
Mgr. art. Zuzana Stranovská ArtD.Katedra divadelného manažmentu/ odborná asistentka / tajomníčka katedrystranovska@vsmu.sk02 5930 3503
doc. Mgr. Art. Ján ŠtrbákKatedra réžie a dramaturgie/ docentstrbak@vsmu.sk02 5930 3598
Mgr. art. Robert ŠuchtaKatedra bábkarskej tvorby/ odborný asistentgejza@me.com02 5930 3505
PhDr. Tomáš Surý ArtD.Katedra scénografie/ odborný asistentsury@vsmu.sk02 5930 3556
Mgr.art. Peter TilajčíkKatedra bábkarskej tvorby/ tajomník katedrykatedrakbt@gmail.com02 5930 3505
prof. Mgr. art. Ingrid TimkováKatedra Herectva/ profesorka
prof. Mgr. Ján UličianskyKatedra bábkarskej tvorby/ profesoruliciansky@vsmu.sk02 5930 3526
prof. Mgr. Ľubomír VajdičkaKatedra réžie a dramaturgie/ odborný asistentvajdicka@vsmu.sk02 5930 3598
Mgr. art. Michal VajdičkaKatedra Herectva/ vedúci katedrymvajdicka@vsmu.sk02 5930 3521
Lívia ValábekováDekanát/ Sekretariát dekana/ referentkavabekova@vsmu.sk, df@vsmu.sk02 5930 3516
Ľudmila ValnáDivadlo Lab/ kostymérka02 59303 502
prof. Mgr. Emília VášáryováKatedra Herectva/ odborná asistentka
Iveta VeselovskáDekanát/ študijné oddelenie/ študijná referentkaveselovska@vsmu.sk02 5930 3524
doc. Mgr. art. Svetlana WaradzinováKatedra divadelného manažmentu/ vedúca katedrywaradzinova@vsmu.sk02 5930 3503
prof. prof. PhDr. Jana Wild PhD.Katedra divadelných štúdií/ profesorkawild@vsmu.sk02 5930 3596
Mgr. art. Alexandra Záborská ArtD.Katedra Herectva/ odborná asistentkazaborska@vsmu.sk
Mgr. art. Zoja ZupkováKatedra bábkarskej tvorby/ odborná asistentkazupkova@vsmu.sk02 5930 3505