Divadelná fakulta VŠMU

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020

 

Začiatok akademického roka                              02. 09. 2019              

(skúšky, oprašovacie skúšky, predstavenia a pod.)

Zápis na štúdium                                                    02. – 13. 09. 2019

 

Zimný semester

Výučba v ZS                                                              16. 09. – 20. 12. 2019 (14 týždňov)

Skúšobné obdobie ZS                                                    02.01. – 31.01. 2020*

Divadelná Nitra                                                            27. 09. – 02. 10. 2019

Letný semester

Výučba v LS                                                              03. 02. – 08. 05. 2020 (14 týždňov)

Skúšobné obdobie LS                                                   11. 05. – 26. 06. 2020*

Veľkonočné prázdniny                                               09. 04. – 14. 04. 2020

Istropolitana Projekt                                                 12. 06. – 17. 06. 2020

*Prvý termín skúšky je možné vypísať najskôr v poslednom týždni semestra.

 

Štátne záverečné skúšky

Štátne záverečné skúšky III. (doktorandské)

Dizertačné skúšky                                                      01. 06. – 26. 06. 2020

Odovzdanie práce k dizertačnej skúške                    do 28. 02 . 2020                                

Odovzdanie dizertačnej práce                                    do 31. 03. 2020

 

Štátne záverečné skúšky II.                               11. 05. – 29. 05. 2020

Odovzdanie záverečných prác v mag. stupni            do 20. 04. 2020

Uzavretie hodnotenia v systéme Ais2                         do 08. 05. 2020

Opravné termíny                                                       15. 06. – 26. 06. a 17. – 21. 08. 2020

 

Štátne záverečné skúšky I.                               25. 05. – 11. 06. 2020

Odovzdanie záverečných prác v bak. stupni             do 04. 05. 2020

Uzavretie hodnotenia v systéme Ais2                         do 15. 05. 2020

Opravné termíny                                                       15. 06. – 26. 06. a 17. – 21. 08. 2020

 

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky pre ak. r. 2020/21

– bakalárske štúdium                                          20. 01. – 26. 06. 2020

Prijímanie prihlášok                                                  v závislosti od voľby študijného programu 

Prijímacie skúšky pre ak. r. 2020/21

– magisterské štúdium                                       18. 06. – 26. 06. 2020

Prijímanie prihlášok                                                       do 18. 05. 2020

 

Obdobie hlavných prázdnin                                      01. 07. – 14. 08. 2020

Koniec akademického roka                                    31. 08. 2020

 

V Bratislave, dňa 11.3.2019                                      doc. Juraj Letenay, dekan DF VŠMU