VÝSLEDKY BAKALÁRSKÝCH PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2019/2020 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia, študijný program divadelné štúdiá v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)
číslo uchádzačabody
350236
351203
352218
353201
354235
355232
356230
357232
358197
359248
360239
361235
362191
363170

 


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)
Poradie:Body spolu:  Kód
1687  DF2KDM
2683.5  DF4KDM
3661  DF13KDM
4656  DF3KDM
5652,5  DF14KDM
6634  DF9KDM
7592,5  DF8KDM
8563  DF5KDM
9513,5  DF1KDM
10504
DF12KDM

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 500 bodov. Bodový limit nesplnili:

Poradie:Body Spolu:Kód
11422DF6KDM
12389DF7KDM
13366,5DF10KDM
14364DF11KDM

 


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

33                                115

45                                104

46                                101

34                                100

36                                99

44                                90

40                                89

39                                86

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

66                                107

67                                104

61                                97

65                                86

Bodový limit pre prijatie bol 80 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

49                                79

38                                78

42                                71

125                               67

 


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná scénografia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                           počet bodov

10                                                                   784,2

6                                                                     658,5

7                                                                     656,3

5                                                                     655,3

13                                                                   558,4

12                                                                   475,9

Bodový limit pre prijatie bol 340 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

číslo uchádzača                                             počet bodov

15                                                                   292,7

9                                                                     285,2

2                                                                    282,2

3                                                                     242,4

11                                                                   235,4

8                                                                   193,2

14                                                                  184,8


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 

číslo uchádzača                                      počet bodov

7258
1957
3556
4854
16654
4354
7453
15652
14651
9750
8050
4750
11150
10150

 

Bodový limit pre prijatie bol 50 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

číslo uchádzača                                      počet bodov

1049
8748
5948
7348
15946
12944
13944
11843
15842
9540
9638
7934
3833
4028
8520
2412
1489

 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 číslo uchádzača                                  počet bodov

DDDT23                                            3517,6

DDDT24                                            3461,2

DDDT14                                            3422,5

DDDT13                                            3321,5

DDDT15                                            3168,1

DDDT18                                            2928,5

DDDT19                                            2869,5

DDDT22                                            2528,4


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

 číslo uchádzača                                  počet bodov

DR5                                                   3431,15

DR1                                                   3178,25

DR3                                                   3012,25

DR8                                                   2843,87

Bodový limit pre prijatie bol 2700 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

číslo uchádzača                                 počet bodov

DR 9                                                 2443,25

DR6                                                 1823,1


 

Výsledky prvého kola prijímacích skúšok

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok oznamuje, že do druhého kola prijímacích skúšok postupujú títo uchádzači:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                 počet bodov

DR 5                                                      1525,7

DR 9                                                      1517,8

DR 1                                                      1423,7

DR 3                                                      1257,7

DR 8                                                     1232,6

DR 6                                                      1042

Bodový limit pre postup do druhého kola bol 1000 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

číslo uchádzača                                 počet bodov

DR 7                                                      987,09

DR 2                                                      929,45

DR 10                                                    754,45

DR 4                                                      624,82

DR 11                                                    477,09

 


 

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacej komisie Katedry réžie a dramaturgie a na základe výsledkov prijímacích skúšok oznamuje, že do druhého kola prijímacích skúšok postupujú títo uchádzači:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.)

číslo uchádzača                                 počet bodov

DDDT 13                                               1516,5

DDDT 23                                              1480,6

DDDT 14                                              1449,5

DDDT 24                                              1381,2

DDDT 15                                              1325,1

DDDT 18                                              1319,5

DDDT 19                                              1313,5

DDDT 22                                              1313,4

Bodový limit pre postup do druhého kola bol 1300 bodov. Ten nesplnili títo uchádzači:

číslo uchádzača                                 počet bodov

DDDT 16                                              1195,5

DDDT 20                                              1168,4

DDDT 17                                              816

DDDT 21                                              494,95