Kolokviálna skúška, Hmotná kultúra – DS

Kolokviálna skúška z bábkarskej tvorby – Bt (Bh, Brd, Bst)

DEJINY DIVADLA, DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA – H, DM

DEJINY DIVADLA, DEJINY SLOVENSKÉHO DIVADLA – povinné dramatické texty

DEJINY DIVADLA, DEJINY SVETOVÉHO DIVADLA – H, BT (mBH + mBRD), DM

DEJINY DIVADLA, DEJINY SVETOVÉHO DIVADLA – povinné dramatické texty

DEJINY RÉŽIE – DR

DEJINY SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO DIVADLA – DR, DDDT, DŠ

DEJINY SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO DIVADLA – povinné dramatické texty

DEJINY SVETOVÉHO DIVADLA – DR, DDDT, DŠ

DEJINY UMENIA – BT mBst, KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA, DEJINY UMENIA – DS

EKONÓMIA A MANAŽMENT – DM

TEÓRIA DIVADLA A DRÁMY – DDDT

TEÓRIA DIVADLA A DRÁMY, HERECKÉ METÓDY A TECHNIKY – DŠ

TEÓRIA DIVADLA A DRÁMY, TEÓRIA DRÁMY – DŠ

TEÓRIA DIVADLA A DRÁMY, TEÓRIA DRÁMY – povinná literatúra