DEJINY A TEÓRIA SCÉNOGRAFIE – DS

KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA – DŠ

KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA, MANAŽMENT A MARKETING UMENIA – DM

KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA, STRATEGICKÉ A FINANČNÉ RIADENIE V KULTÚRE – DM

KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA, TEÓRIA DIVADLA A DRÁMY – H

KOLOKVIÁLNA SKÚŠKA, TEÓRIA HERECKEJ TVOBRY – H

Kolokviálna skúška, Bábkarská tvorba – BT (Bh, Bst)