VÝSLEDKY MAGISTERSKÝCH PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2019/2020 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná réžia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (MgrArt.)
PORADIEBODY SPOLUKÓD
 

1

153,63DR3
2132,58DR4

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 100 bodov.

Bodový limit nesplnili:

PORADIEBODY SPOLUKÓD
190,00  DR2
269,86  DR1

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná dramaturgia a dramatická tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (MgrArt.)
PORADIEBODY SPOLUKÓD
1150,60DDDT2
2135,83DDDT1
3134,79DDDT3
    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelný manažment v druhom stupni vysokoškolského štúdia (MgrArt.)
PORADIEBODY SPOLUKÓD
1170DF8KDM
2150DF9KDM
3140DF2KDM
4 – 6125DF1KDM
4 – 6125DF4KDM
4 – 6125DF10KDM
7120DF7KDM

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 120 bodov. Bodový limit nesplnili:

895  DF3KDM
980  DF5KDM
1025  DF6KDM


  • v odbore 2.1.19 Dejiny a teória divadelného umenia, študijný program Divadelné štúdiá v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.)

 číslo uchádzača             počet bodov

3                                             468

1                                             441

2                                             437

4                                             348


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program divadelná scénografia v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

 číslo uchádzača                          počet bodov

2                                                           9

6                                                           9

3                                                         10

4                                                         12

5                                                         12

Stanovený minimálny bodový limit pre prijatie – 6 bodov. Bodový limit nesplnili :

číslo uchádzača                             počet bodov

1                                                             5


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

 

číslo uchádzača                            počet bodov

MH03                                                 124

MH06                                                 124

MH02                                                 123

MH11                                                 122

MH08                                                 119

MH10                                                 119

MH12                                                 119

MH09                                                 116

MH13                                                 114

MH05                                                 112

MH07                                                 112

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 100 bodov. Bodový limit nesplnili:

číslo uchádzača                           počet bodov

MH01                                                 88

MH04                                                 95


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

11                               50

16                               50

13                               40

17                               39

15                               38

12                               37

18                               25

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

10                               49

9                                 34

Modul: Bábkarská réžia a dramaturgia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

5                                 50

4                                 49

6                                 49

3                                 48

1                                 48

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 25 bodov. Bodový limit nesplnili:

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

2                                 21

8                                 20

7                                 19

14                               19