VÝSLEDKY MAGISTERSKÝCH PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

Dekan DF VŠMU na návrh prijímacích komisií a na základe výsledkov prijímacích skúšok prijíma na štúdium v akademickom roku 2019/2020 týchto uchádzačov:

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program herectvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

 

číslo uchádzača                                počet bodov

MH03                                                 124

MH06                                                 124

MH02                                                 123

MH11                                                 122

MH08                                                 119

MH10                                                 119

MH12                                                 119

MH09                                                 116

MH13                                                 114

MH05                                                 112

MH07                                                 112

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 100 bodov. Bodový limit nesplnili:

číslo uchádzača                                počet bodov

MH01                                                 88

MH04                                                 95


 

  • v odbore 2.2.4 divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba v druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr. art.)

Modul: Bábkoherectvo

Číslo uchádzača:        Počet bodov:

11                               50

16                               50

13                               40

17                               39

15                               38

12                               37

18                               25

Modul: Bábkarská scénografia a technológia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

10                               49

9                                 34

Modul: Bábkarská réžia a dramaturgia

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

5                                 50

4                                 49

6                                 49

3                                 48

1                                 48

 

Stanovený  bodový limit pre prijatie – 25 bodov. Bodový limit nesplnili:

Číslo uchádzača:         Počet bodov:

2                                 21

8                                 20

7                                 19

14                               19